VCP

Een VCP of vertrouwenscontactpersoon zet zich in voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag zijn dingen als: intimidatie en machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en geweld, alle vormen van discriminatie en seksuele intimidatie en misbruik.

De vertrouwenscontactpersoon is een contactpersoon binnen de sportvereniging die laagdrempelig aanspreekbaar is als er zorgen zijn en bij incidenten. De taak van de vertrouwenscontactpersoon is aanhoren en doorverwijzen; zij zijn niet verantwoordelijk voor de oplossing van het incident.

Voor K.N.H.S. Concordia zijn Oscar en Hélène de vertrouwenscontactpersonen. Je kan persoonlijk contact met ze opnemen en/of via: vcp @ knhs-concordia.org. (Berichten naar dit adres worden uitsluitend en alleen naar hun beide adressen gestuurd en nooit naar het bestuur.)