Nieuws

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van alle leden, gezien de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus. Conform de adviezen van de overheid, het RIVM, NOC*NSF en de NHB met betrekking tot het Coronavirus neemt het bestuur per direct de volgende maatregelen:

  • K.N.H.S. Concordia gaat over tot algehele sluiting. Alle tags worden gedeactiveerd. Het is dus niet meer mogelijk individueel te gaan schieten. Dit zal in ieder geval tot en met 19 mei het geval zijn.
  • Alle evenementen die gepland staan in de periode tot en met 19 mei worden tot nader orde opgeschort. Hieronder vallen o.a. de Algemene Ledenvergadering, Prins \Page, en het koningschieten.
  • Clubavonden worden tot en met 19 mei niet meer georganiseerd.

Naarmate de situatie zich verder ontwikkelt zullen wij het beleid waar nodig aanpassen.

Zie voor meer informatie ook het nieuwsbericht van de NHB en dit nieuwsbericht van het kabinet.

Update 15 maart van de NHB vind je hier