Nieuws

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van alle leden, gezien de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus. Conform de adviezen van de overheid, het RIVM, NOC*NSF en de NHB met betrekking tot het Coronavirus neemt het bestuur de volgende maatregelen:

 • K.N.H.S. Concordia is geopend.
 • Houdt rekening met alle adviezen en eventuele maatregelen:
  • Beperkte opening kantine
  • Geen gebruik van clubmateriaal
  • Tijdens sport- en spelsituaties is 1,5 meter afstand niet meer perse nodig. Onnodig contact moet echter nog wel worden vermeden. Het contact moet dus tijdelijk zijn. Voor de handboogsport betekent dit dat aan de schietlijn de 1,5 meter afstand kan worden losgelaten.
  • Voor en na het actieve schieten is 1,5 meter afstand de norm.
  • Voor kinderen en jeugd tot 18 jaar geldt de 1,5 meter afstand niet.
  • Blijf thuis bij klachten
  • Ontsmet je handen zo vaak als zinnig is.
  • Gebruik je gezond verstand.

Naarmate de situatie zich verder ontwikkelt zullen wij het beleid waar nodig aanpassen.

Zie voor meer informatie ook het “verantwoord sporten” van de NHB en “de informatiepagina van de rijksoverheid”.

Update 15 maart van de NHB vind je hier